Skal du bygge?

Jeg tilbyder:

Hos Juul’s tegnestue udfør jeg mange forskellige opgaver. Dog vil jeg mene jeg er ekspert i ombygninger, tilbygninger og nybygninger i 1 til 2 etager.

I kan selv komme med en ide, eller jeg kan hjælpe med at få det bedste ud af jeres behov.

Til at starte med tager vi en snak om hvad I kunne tænke jer og hvad der er af økonomi. Jeg undersøger hvad der er muligt i forhold til myndigheder, bygningsreglement og evt. lokalplan eller byplan.

Ud fra dette laver jeg skitser og 3D visualiseringer af byggeriet ude og inde, så i rigtig kan få en fornemmelse af det færdige resultat. Omfanget at dette og hvor naturtro visualiseringer skal laves, aftales før opstart.

Når vi har fundet løsningen, skal vi have søgt om byggetilladelse. Dette kan jeg selvfølgelig også sørger for. I forbindelse med erhverv, skal I være opmærksom på at der er strammet op på krav om funktionsafprøvninger/dokumentation ved færdigmelding.

Til at bygge skal der laves tegninger og evt. beskrivelser til håndværkere. Med en solid baggrund som først tømrer og efterfølgende Bygningskonstruktør gennem 28 år, ved jeg hvad der skal til, så vi på bedst mulig vis får lavet et materiale som enkelt og præcist beskriver opgaven.

I de fleste tilfælde skal vi have en Ingeniør ind over, som kan regne de bærende konstruktioner og i flere og flere sager som vedrører erhverv, skal der også brandrådgiver ind over. Dette er krav fra myndighederne.

Jeg samarbejder med på Certificeret statiker og certificeret Brandrådgiver.

I flere tilfælde er det også nødvendigt af få grunden målt op af en Landinspektør. Dette kan jeg også skaffe.

Har du brug for professionel assistance i forbindelse med dit byggeprojekt, så kontakt mig for et uforpligtende tilbud.

Jeg tager 700 kr. + moms i timen, men udarbejder også gerne tilbud på lige præcis din byggesag.

Eksempel på simpel visualisering:

Skitsefase, 150 m2 villa:

Et lille møde hvor vi får snakket om jeres ønsker og behov. 

Ud fra dette tegner jeg så nybygning / tilbygning op i 3D, så i har mulighed for at se bygningen fra alle mulige vinkler og se om det er sådan i vil have det.

I vil få:

 • Opstartsmøde
 • Situationsplan
 • Plantegning 1:100
 • Facade tegninger 1:100
 • Principsnit 1:100
 • Simpel 3D tegning
 • 2 rettergange

Dette vil koste ca. 8500 kr.

Kontakt mig for pris på dit projekt.

Myndigheder, 150 m2 villa::

Jeg laver tegninger og dokumenter til myndigheder og står for at sende ansøgning om byggetilladelse ind.

I vil få:

 • Situationsplan 1:250
 • Plantegning 1:100
 • Fundaments plan
 • Afløbs plan
 • Facade tegning 1:100
 • Principsnit 1:100
 • Nødvendige dokumenter og oplysninger til BBR
 • Oprettelse af sag på Byg&Miljø, samt indsendelse at afsøgning om byggetilladelse.
 • Byggetilladelse

Dette vil koste ca. 8500 kr.

Kontakt mig for pris på dit projekt.

Tegninger til at bygge efter, 150 m2 villa::

Til at bygge efter udarbejder jeg tegninger med præcise oplysninger om mål, opbygninger og materialer så håndværkeren kan opføre huset.

 • Situationsplan 1:250
 • Kloak-og fundamentplan 1:50
 • Plan 1:50
 • 2 snit 1:50
 • Facader 1:50 / 1:100
 • 7-9 detaljer 1:10
 • Bygningsdelsbeskrivelse på tegninger
 • Indarbejdelse af informationer og dimensioner fra Ingeniør

Dette vil koste ca. 22.000 kr.

Kontakt mig for pris på dit projekt.2

Andre udgifter du skal være opmærksom på:

Ingeniørberegninger vil ligge på ca. 5000 kr. i myndighedsfasen og ca. 17.000 kr. i projekteringsfasen for en 150 m2 ‘simple’ villa . 

Energi beregninger vil ligge på ca. 7500 kr. for en 150 m2 villa:

Fra 2023 skal der også laves en LCA beregning på nybygninger.(Livscyklusberegning). Dog er der ikke krav til udfald på bygninger under 1000 m2 (12 kg CO2/m2 / år)

Gælder ikke for sommerhuse og renoveringer/ombygninger.

Pris: 4000 kr.

Hvis der skal bruges en landmåler til at afsætte skel vil dette koster ca. 8.000 kr.

Skal der laves boreprøver på grunden vil dette koster ca. 10.000 kr. for 3 boreprøver.

Byggesagsgebyr ved myndigheder ligger på ca. 2000 kr.

Energimærkning af byggeri. Ca. 8000 kr. alt efter størrelse på huset.

Håndværker, udførsel og tilsyn:

Kan jeg være behjælpelig med, da jeg har samarbejde med flere som kan udføre dette.

Eksempel på interiør visualisering